Het project

De realisatie van een gebouw/groep woningen wordt behandeld door een vaste projectgroep van deskundige leden begeleid door een externe partij. Een van de bestuursleden heeft de specifieke taak om het (technische) bouwproces van het wooncomplex te begeleiden.

De eerste stap is het verwerven van grond waarop we kunnen bouwen. We zijn daarbij afhankelijk van de gemeente. We hebben al een aantal keren geboden op relevante stukken grond maar zijn steeds gepasseerd door partijen die een hogere prijs wilden betalen dan wij verantwoord achtten. Op dit moment lijken de kansen toe te nemen nu burger-initiatieven politiek de wind mee krijgen.

Onder Documenten vindt u een aantal documenten die het ontstaan van Bezield Wonen Houten illustreren.