Welkom op de site van Bezield Wonen Houten

Gemeenschappelijk wonen van ouderen is geen nieuw concept. Soms worden deze ouderen aangeduid als "65-plussers" of "mensen in de derde levensfase". Bezield Wonen Houten kiest voor de benaming "senioren".

Bezield Wonen Houten is een initiatief van een aantal senioren die de wens hebben op redelijke termijn een levensloop-bestendige huisvesting te realiseren. Zij hebben de intentie om een woongemeenschap te vormen met een sterke sociale cohesie en tegelijkertijd een wooncomplex te realiseren dat past bij de wensen van de bewoners.

Deze website wil u kennis laten maken met wie wij zijn, wat onze doelstellingen zijn en hoe het project verloopt.