8.11.2023 Inspraakavond nieuwe bouwlocatie De Grund.

De gemeente Houten hield op woensdagavond 8 november in het Gemeentehuis een inspraakavond voor omwonenden en andere belangstellenden over de nieuwe bouwlocatie De Grund. Dit gebouw wordt gesloopt, de huidige gebruikers elders ondergebracht, en het is de bedoeling dat er huisvesting voor ouderen wordt gerealiseerd.

De avond werd druk bezocht, voornamelijk door direct omwonenden, die zich zorgen maken over de ruimtelijke kwaliteit van deze bijzondere plek. Daar was het de gemeente ook om te doen op deze avond: ophalen van wensen en ideeën voor deze nieuwe bouwlocatie. De Groep Amaliapark, waarin de omwonenden zich hebben verenigd om een oog in het zeil te houden, bracht hun verlangens naar voren: mooie architectuur, handhaven van de prachtige bomen daar, en vooral niet meer bebouwen dan het huidige bebouwingsperceel.

Na inventarisatie en verwerken van de inspraakresultaten gaat de gemeente een startnotitie schrijven, waarin de randvoorwaarden voor het bouwen worden vastgelegd. De Gemeenteraad zal daar in april een uitspraak over doen.