Bezield Wonen Houten

Wat verstaan wij onder bezield wonen?

Al in de vorige eeuw zijn tal van projecten groepswonen van senioren in het land ontwikkeld. Deze projecten zijn voornamelijk gerealiseerd in de sociale woningbouw.

In Houten zijn onder andere de Dassenburgh, Het Dorpserf en Leestaete ontstaan. Alle met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Daarnaast is een aantal gebouwen met koopappartementen ontwikkeld met een gezamenlijke ruimte, zoals Wolvenakker, Gordel van Smaragd en Op Houten.

 

Sinds 2018 zijn wij, een groep senioren van Houten, met elkaar en met de gemeente Houten in gesprek teneinde een woonproject te realiseren voor gemeenschappelijk wonen. Wij wonen vaak al ruim 30 jaar in Houten en hebben de Vinex uitbreidingen meegemaakt. Wij hebben ons op verschillende terreinen ingezet voor culturele en maatschappelijke initiatieven in Houten en doen dat nog steeds met plezier.

Nu we ouder worden, willen we graag in Houten blijven wonen maar dan verhuizen naar een woonvorm die past bij onze wensen én waarbij nadruk ligt op aandacht en zorg voor elkaar. Daarvoor is kwalitatief goede woonruimte nodig, op de juiste plek, die deze “nabuurschap” mogelijk maakt. Het doel van de initiatiefgroep is om deze woonvorm op duurzame wijze te realiseren als een CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, wat wil zeggen dat een groep mensen als het ware als projectontwikkelaar in een vereniging gezamenlijk een woonproject gaat realiseren. Zo is de initiatiefgroep Bezield Wonen Houten ontstaan.

 

Onze kernwaarden

Bezield Wonen Houten wil meer diepgang bereiken in het woord gemeenschappelijk. Dit betekent dat de deelnemers aan deze groep meer willen delen dan alleen het trappenhuis. Bezield Wonen Houten is een groep bewoners die oog hebben voor elkaar. Bewoners die samen dingen doen maar wel met het idee dat veel kan maar weinig moet. Dus altijd met respect voor privacy.

Om helder te maken wat dan de vorm is van die gemeenschappelijkheid hebben wij een aantal kernwaarden geformuleerd.

  1. Nabuurschap is een centraal begrip in ons wooncomplex.
  2. Nabuurschap beperkt zich niet tot ons complex.
  3. Bij het inroepen van professionele zorg experimenteren we met nieuwe vormen.
  4. Samenwonen is investeren in samen dingen doen.
  5. Bezield Wonen Houten wil duurzaam leven en wonen.

 

De visie achter ons project en de invulling van de kernwaarden zijn vastgelegd en toegelicht in ons visiedocument. Na een start met een kleine groep wordt de vereniging nu geleidelijk uitgebouwd naar ongeveer 30 leden. Inwoners van Houten tussen 55 en 70 jaar komen hiervoor in aanmerking. Alle leden komen maandelijks bijeen om al doende te komen tot een consistent sociaal verband van toekomstige bewoners. Er zijn een paar daarop gerichte projecten die door kleine groepen op vrijwillige basis worden voorbereid en daarna collectief besproken.